Bolstering Indecisiveness - Across The Borderline

rekrytera folk

Jag arbetar just nu med rekrytering i Göteborg. Det fungerar faktiskt riktigt bra. Jag är den som ser till vilka som blir antagna till jobb här och det innebär ju att man får träffa väldigt många personer som är väldigt olika. Så det gäller att man kan handskas med folk på ett bra sätt eftersom att det är det jobbet går ut på. Men jag behöver också kunna läsa av dem och se om de skulle kunna vara lämpade för jobbet och om de skulle passa in här. Det sociala spelar också stor roll. Om de är trevliga och snälla och glada så ökar ju chansen till att jag väljer att anlita dem då det blir till större glädje på kontoret sen.